[Mục lục] An Angel Or A Devil [Angst ver]

[AoA] BìaAn Angel Or A Devil

Author: Aoytaku Hime aka Cú G aka Huyết Tử Ngạo Thiên aka Aoytaku Fukumata aka Tsuki Rinrei

Beta Reader: Cú Quờ aka Nagashima Akira aka Leo Valdez

Genre: angst, shoujo, có tí SA…

Rating: 13+

Summary:

Đáng kinh tởm….

Thật đáng kinh tởm….

Continue reading