[AoA] Chapter 1 – You’re an angel: Nếu nhảy qua cánh cửa này, phải chăng em sẽ trở thành cánh chim?

 
_Phần 1: Lời thì thầm của thiên thần_
 .
Chương 1
 .
| You’re an angel | 
.
.
Nếu nhảy qua cánh cửa này, phải chăng em sẽ trở thành cánh chim?
.

Continue reading

Advertisements

[Mục lục] An Angel Or A Devil [Angst ver]

[AoA] BìaAn Angel Or A Devil

Author: Aoytaku Hime aka Cú G aka Huyết Tử Ngạo Thiên aka Aoytaku Fukumata aka Tsuki Rinrei

Beta Reader: Cú Quờ aka Nagashima Akira aka Leo Valdez

Genre: angst, shoujo, có tí SA…

Rating: 13+

Summary:

Đáng kinh tởm….

Thật đáng kinh tởm….

Continue reading